1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 165851
  4. Ελληνικά
  5. Ζώρας, Γεράσιμος
  6. Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 2005
  7. 107