165851
Ελληνικά
Αθήναι: Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 2005
107

Έγγραφα του αρχείου Βατικανού περί της ελληνικής επαναστάσεως, Γ΄ 1829-1830

  1. Ψηφιακό τεκμήριο