1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23390
  4. GR-AtACAb10078395
  5. Ελληνικά
  6. Κοπάσης, Ανδρέας Ε.
  7. Εν Σάμω: Εκ του τυπογραφείου της Ηγεμονίας, 1911
  8. 50