1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23387
  4. GR-AtACAb10078413
  5. Ελληνικά
  6. Κουκόπουλος, Παναγ. Δ.
  7. Εν Αθήναις :Τυπ. Το Κράτος, Θάνου Τζαβέλλα, 1915
  8. 8