Λόγοι εκκλησιαστικοί : εκφωνηθέντες εις τον εν Μασσαλία ναόν των ανατολικών χριστιανών κατά το έτος 1837

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23384
  4. GR-AtACAb10078430
  5. Ελληνικά
  6. Κρεατσούλης, Καλλίνικος
  7. Εν Σμύρνη: Εκ της Ιωνικής Τυπογραφίας, 1838
  8. 74