Η εν Νεαπόλει ελληνική εκκλησία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23372
  4. GR-AtACAb10078492
  5. Ελληνικά
  6. Κατραμής, Νικόλαος, Επίσκοπος Ζακύνθου
  7. Εν Ζακύνθω :Τυπογραφείο ο Παρνασσός, Σέργιου Χ. Ραφτάνη, 1866
  8. 32