Γραμματειακές σπουδές

Secretarial studies (Αγγλική)

  1. Έννοια
  2. Ελληνικά