Σημεία τινά του κληρονομικού δικαίου των Ρωμαίων και του κληρονομικού δικαίου του Γερμανικού κώδηκος [sic] : εναρκτήριος λόγος του υφηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Κωνσταντίνου Β. Δεμερτζή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 164
  4. GR-AtACAb10068978
  5. Ελληνικά
  6. Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Β.
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο ″Νομικής″ Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1904
  8. 20