Μεταρρυθμημένοι κανονισμοί δια την Εμπορο-Τεχνικήν Εταιρείαν Ελέους της Κωνσταντινουπόλεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23317
  4. GR-AtACAb10078431
  5. Ελληνικά
  6. Εμποροτεχνική Εταιρεία Ελέους Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Δ. Πασπαλλής, 1844
  8. 28