Αποσπάσματα εκ των λαϊκών εθίμων, μύθων και λοιπών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23311
  4. GR-AtACAb10016612
  5. Ελληνικά
  6. Λελέκος, Μιχαήλ Σ.
  7. Εν Αθήναις: Εκ των πιεστηρίων Αλέξανδρου Παπαγεωργίου, 1891
  8. 20