Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριάρχου και της ιεράς συνόδου προς τον ορθόδοξον βουλγαρικόν κλήρον τε και λαόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23151
  4. GR-AtACAb10078625
  5. Ελληνικά
  6. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1872
  8. 16 σελίδες