Υπουργείον Οικονομικών, Διεύθυνσις Άμεσων Φόρων

  1. Πρόσωπο