Νέγρης, Φωκίων (1846-1928)

Negris, Fokion (1846-1928) (Αγγλική) | Negrēs, Phōkiōn (1846-1928) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 13 Απριλίου 1846
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 15 Ιανουαρίου 1928
  6. Αθήνα
  7. English
  8. Θετικές Επιστήμες
  9. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1927 - 31/12/1927)
  10. Ακαδημία Αθηνών (01/01/1927 - 31/12/1927)