Χαριτωνίδης, Χαρίτων (1878-1954)

Haritonidis, Hariton (1878-1954) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1878
  4. Φετίγιε
  5. 8 Μαίου 1954
  6. Ελληνικά
  7. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  8. Ακαδημία Αθηνών (1946 - 1954)