Μεταφράσεις στα νεοελληνικά

  1. Έννοια
    1. Θεόκριτος, (310-245) -- Μεταφράσεις στα νεοελληνικά
    2. Αριστοφάνης, (444-388) -- Μεταφράσεις στα νεοελληνικά