Τα ελληνικά ταχυδρομεία προ της εισαγωγής των γραμματοσήμων : 1829-1861

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 157397
  4. GR-AtACAb10148056
  5. Ελληνικά
  6. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  7. Αθήναι: Παναθήναια, 1906
  8. 15