Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη Βιβλιοθήκη με αριθμό πρωτοκόλλου 121/97 [Αριθμός 6] [1882-10-07]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ12.006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. 07 Οκτωβρίου 1882
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο