[Υπο-Φάκελος] Α01.Φ02.Υ12-Χ', 7 επιστολές ή σχέδια επιστολών του Εμμ. Ροΐδη ή άλλων προς Ροΐδη

  1. Αρχείακό υλικό
  2. Χ', 7 επιστολές ή σχέδια επιστολών του Εμμ. Ροΐδη ή άλλων προς Ροΐδη
  3. Α01.Φ02.Υ12
  4. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη