Οι γλωσσικές ιδέες του Ροΐδη / Κ. Παράσχος [Περιοδικό "Σήμερα"] [1934-02]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ11.001
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Φεβρουάριος 1934
 8. Παράσχος, Κλέων (1894-1964)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 17 σελίδες
 13. Σήμερα #Φεβρουάριος 1934 - 01/02/1934
  • Πρωτότυπο
 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»