Σημείωμα "Κατ' ανακοίνωση του κ. Βλαχογιάννη" για αναφορά στο "Ημερολόγιον της Σύρου" του έτους 1902, περί δημιουργίας από τον Ε. Ροΐδη "Κοκοράκια (Πετειναράκια) και άλλα παιδικά αθύρματα" για το Λύκειον Ευαγγελίδου της Σύρου

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ07.002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο