33 τεκμήρια (γράμματα, έγγραφα και σημειώματα) σχετικά με Ε. Ροΐδη [Αριθμός 1-33]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ02.Υ04.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 34 τεκμήρια, 62 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Μεταξύ των τεκμηρίων περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του διορισμού του Ροΐδη στη Βιβλιοθήκη και ένα γράμμα του προς τον ηγεμόνα του Μαυροβουνίου.