Τετράδιο Ε. Ροΐδη που περιέχει μετάφραση του έργου "Ιστορία της Αγγλικής φιλολογίας" του H. Taine

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.017
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 36 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) [Συγγραφέας]. Histoire de la littérature anglaise