Γράμμα του Μ. Καρατζά προς τον Α. Ανδρεάδη για εκδόσεις της "Πάπισσας Ιωάννας" [1920-03-16]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.006
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 16 Μαρτίου 1920
 8. Καρατζάς, Μιχάλης (18..-19..)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 φάκελος και 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Ο επιστολογράφος ενημερώνει τον Α. Ανδρεάδη για τις εκδόσεις της Πάπισσας Ιωάννας: α' έκδ.: Αθήνα 1866, β' έκδ.: Βουκουρέστιον 1876, δ' έκδ.: Αθήνα 1882, η οποία συνοδεύεται από την Απάντηση στην Εγκύκλιο της Ι. Συνόδου και από "4 επιστολές ενός Αγρινιώτου".