Φωκάς, Οδυσσέας (1857-1946)

Phōkas, Odysseas (1857-1946) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  4. 1857
  5. Ρουμανία
  6. 01 Ιανουαρίου 1946
  7. Αθήνα
  8. Έλληνας
  9. Ζωγράφος
  10. Ελληνικά