Τα πρώτα χρόνια ενός Βασιλέως. 15, Ο Βασιλεύς μελαγχολικός [1929-06-09]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.018
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 09 Ιουνίου 1929
 8. Στεφάνου, Στέφανος
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 5 στήλες
 13. Ελεύθερο Βήμα #9 Ιουνίου 1929 - 09/06/1929
  • Πρωτότυπο
  • Αναφέρεται ότι ο Εμμανουήλ Ροΐδης στις Κολώνες “εξέρχετο τότε εις περίπατον και έφιππος”. Το άρθρο περιέχει σκίτσο του Εμμανουήλ Ροΐδη και άλλων συγγραφέων, όπως του Ν. Λεβίδη, Α. Σούτσου και Κ. Παπαρηγόπουλου.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Η γενεά που επέρασε