Ψηφιοποιημένο Απόκομμα: Η Πάπισσα Ιωάννα. Ένα ελληνικόν βιβλίον που εδίχασε τον Γαλλικόν τύπον. Ο Ροΐδης μεσουρανεί. Ύμνοι και λίβελλοι