Η Πάπισσα Ιωάννα. Ένα ελληνικόν βιβλίον που εδίχασε τον Γαλλικόν τύπον. Ο Ροΐδης μεσουρανεί. Ύμνοι και λίβελλοι [1932-10-20]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.005
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 20 Οκτωβρίου 1932
 8. Φούφας, Α.
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Γαλλία
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 σελίδα, 3 στήλες
 14. Ελληνική #20 Οκτωβρίου 1932 - 20/10/1932
  • Πρωτότυπο
  • Το άρθρο συνοδεύεται από σκιαγραφία της Πάπισσας Ιωάννας “κατά μεσαιωνικήν λιθογραφίαν”.
 15. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»