Η απάντησις προς τον μισαγύρτην

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20675
  4. GR-AtACAb10078022
  5. Ελληνικά
  6. Χρυσοβέργης, Γιάννης
  7. Εν Αθήναις: Τυπ. Αγγέλου Αγγελίδου, 1839
  8. 48