Βιέννη

Wien (Γερμανική)

  1. Γενική κατηγορία τοποθεσίας
  2. Ελληνικά
  3. Πόλεις
  4. Αυστρία
  5. 2--43613