ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2005
  6. 79-88
    • Παρουσίαση πέντε βιβλίων: 1) "Μαξίμου του Πλανούδη Μετάφρασις των Οβιδίου Μεταμορφώσεων",2002, Μ. Παπαθωμοπούλου και Ι. Τσαβαρή 2) "Προλεγόμενα στην κριτική έκδοση των Αλεξιφαρμάκων του Νικάνδρου", 2002, Κωνσταντίνου Οικονομάκου 3) "Πλωτίνου Εννεάς Τρίτη", 2004, Παύλου Καλλιγά 4) "Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικών Α΄", 2004, Γεωργίου Βασίλαρου 5) "Ευριπίδου Ρήσος",2004, Αθανασίου Δ. Στεφανή