Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΚΛΟΝ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά | Γαλλικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 2003
  6. 139-146
    • Μελέτη που αναφέρεται στο έργο του φιλοσόφου Πρόκλου