ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 2001
  6. 579-594
    • Μελέτη για τη συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στην Ευρώπη, και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη κοινώς αποδεκτών αξιών