ΤΑ "ΠΡΟΝΟΜΙΑ" ΤΩΝ ΝΑΩΝ

THE "PREVILEGE" OF THE CHURCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1931
  6. 283-290
    • The study refers to the "pronomia" or "procousia" of the ancient temples giving interpretations of the term. In general it is attempted to give the exact term of the facadr or the upper pant of it (aetoma) of the temples and public buildings.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα "προνόμια" των ναών, παραθέτοντας αρχικά ερμηνείες του όρου που έχουν δοθεί παλαιότερα, χωρίς όμως να αποδίδεται η ακριβής ερμηνεία του όρου. Επιδιώκεται η απόδοση του ακριβούς όρου της πρόσοψης ή του αετώματος των ναών και γενικά δημοσίων κτηρίων.