ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

SELEBRATION OF THE FORTY YEARS DIRECTARSHIP OF THE NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS OF MR. DEMETRIOS AIGINITIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954) | Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος | Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1931
  6. 17-58
    • Detailed report in the multivariated work of the director of the national observatory of Athens mr. Demetrios Aiginitis.
    • Λεπτομερής αναφορά στο πολύπλευρο έργο του επί σαράντα χρόνια διευθυντή του αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Δημητρίου Αιγινήτη.