ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

ABOUT THE DICHLOROPHOSPHORIC ACID (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι.
  5. 1943
  6. 146-157
    • In description of a chemical experiment during which phosphorochloric is destructed in ortho-phosphoric acid.
    • Μελετάται η υδρόλυσης του φωσφοροξυχλωριδίου σε ορθοφωσφορικό και υδροχλωρικό οξύ και περιγράφεται το πειραματικό μέρος. της υδρόλυσης του φωσφοροξυχλωριδίου της παρασκευής του διχλωροφωσφορικού νιτρονίου της παραγωγής της διχλωροφωσφορικής βρυκίνης και της διχλωροφωσφορικής στρυχνίνης. Σαν παράγωγα του διχλωροφωσφορικού οξέος μπορούν να θεωρηθούν και οι ενώσεις που προέρχονται από την επίδραση σε ισομοριακές ποσότητες φωσφοροχλωριδίου αλκοόλης, φαινόλης και ανιλίνης.