ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK'S PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1943
  6. 125-131
    • The books'Abraham's sacrification" by George Megas and "The grammar of the latin language" by Errikos Skassis are presented and commented.
    • Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βιβλία "Η θυσία του Αβραάμ" του κ. γεβργίου Μέζα και η "Γραμματική της λατινικής γλώσσης" του κ. Ερρίκου Σκάσση.