ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 20ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ON THE ANNIVERSARY OF 20 YEARS FROM THE FOUNDATION OF THE INDEPENDENT COUNTRY OF CYPROUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012) | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 344-355
    • Historical reviews and greetings on the anniversary of 20 years from the formdation of the indepented democracy of Cyprous.
    • Ιστορικές αναδρομές και χαιρετισμοί για την επέτειο των 20 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξάρτητης κυπριακής δημοκρατίας.