ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΘΥΛΟΝΕΔΟΔΙΑΜΙΝΗΣ

PONDERABLE DETERMINATION OF DIETHYLENODIAMINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1935
  6. 319-323
    • Description of the accurate ponderable method of the determination of diethylenodiamine as a hard dissolvable composition. The method was successfully applied on the control of content in dry base of crystallic piperozine of trade and of its bubble speckish products.
    • Περιγραφής της ακριβούς σταθμικής μεθόδου προσδιορισμού της διαιθυλενοδιαμίνης ως διυσδιάλιτης πικρικής ενώσεως, επιτυχώς εφαρμοζόμενης επί του ελέγχου περιεκτικότητας σε άνυδρη βάση της κρυσταλλικής πιπεραζίνης και του εμπορίου των αναβραζόντων κοκκωδών σκευασμάτων αυτής.