ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1947

A SPEECH DURING THE PANEGYRIC MEETING ON THE 24TH MARCH 1947 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 9-18
    • On the occasion of the anniversary of the 25th March 1947 national holiday, a historic retrospection is being made and a count of the reasons that lead to the rebellion and deliberation of Greece.
    • Με αφορμή την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1947 γίνεται ιστορική αναδρομή και απαρίθμησης των αιτιών που οδήγησαν στην εξέγερση και την απελευθέρωση της Ελλάδος.