ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑ

THE RECEPTION OF ACADEMIC M. PANAYIOTI POULITSA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλής Γ | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 368-379
    • The biography and scientific work of new academic, m. Panayioti Poulitsa.
    • Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Παναγιώτη Πουλίτσα.