ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΕΡΒΟΥ

THE RECEPTION OF ACADEMIC PANAYIOTI ZERVOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1947
  6. 123-133
    • A biographic note and the scientific work of new academic P. Zervou.
    • Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού Π. Ζερβού.