ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θωμόπουλος Ε | Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. (1875-1950)
  5. 1947
  6. 1-5
    • M.Em. Tsouderou's book "Provision 1941-1944"is presented in which the goverrnment's efforts during the period 1941-1944 are described concerning the smooth provisioning of the country with food and the avoidance of famine. Also, the story "The peacock" from Zachary Papadoniou is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Εμμ. Τσουδερού "Ο επισιτισμός 1941-1944" στο οποίο περιγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των κυβερνήσεων της περιόδου 1941-1944 για τον ομαλό εφοδιασμό της χώρας με τρόφιμα και την αποφυγή λιμού. Επίσης παρουσιάζεται το διήγημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου "Το παγώνι".