ΝΕΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

NEW GEOLOGICAL DISCOVERIES IN THE MASSIF OF GIONA IN CENTRAL GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1938
  6. 282-293
    • The conclusions of geological studies that were made during the mountaneering of the author on the peak of Giona and Prophiti Ilia are presented, relative to the construction of this massif and it's stratigraphic disposition of it's calcareous mass.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα των γεωλογικών ερευνών ου έγιναν κατά την αναρρίχηση του συγγραφέα στην κορυφή της Γκιώνας και του Προφ. Ηλία, σχετικά με την κατασκευή αυτού του ορεινού όγκου και την στρωαματογραφική διάταξη των ασβεστολιθικών μαζών του.