ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

THE NORTHERN GREEKS DURING THE WAR OF INDEPENDENCE IN 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1938
  6. 231-249
    • On the occasion of the national anniversary of the 25th March, the contribution of the northern greeks is mentionned, that is of Macedonia, Epirus, Akoloblachia, etc. in the success of the greek revolution.
    • Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου περιγράφεται η συμβολή των βορείων ελλήνων της Μακεδονίας, Ηπείρου, Μολδοβλαχίας κλπ. στην επιτυχία της ελληνικής επανάστασης.