ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

DEATH ANNOUNCEMENT OF THE MANAGER OF THE MEDIEVAL ARCHIVES, M. DIMOSTHENI IKONOMIDI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1938
  6. 141-142
    • Biographic facts and the scientific work of the deceased director of the Medieval archives M.D. Oikonomidis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος,.