ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ Γ. Σ. ΡΑΚΟΒΣΚΥ

UNPUBLISHED GREEK DOCUMENTS CONCERNING G. S. RACOVSKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Traikof N. | Τράϊκωφ Ν.
  5. 1938
  6. 117-131
    • Unpublished greek documents are presented of Bulgarian Racovski of 1842, which are priceless not only for the Bulgarians but for the greeks also. Those documents reveal how greek democracy saved Racovski's life while they shed light on many greek-bulgarian collaborations of that era.
    • Παρουσιάζονται ανέκδοτα ελληνικά έγγραφα του βούλγαρου επαναστάτη Ρακόβσκυ (1842), τα οποία έχουν ανεκτίμητη αξία, όχι μόνο για τους βούλγαρους αλλά και για τους έλληνες. Τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν πώς η ελληνική διπλωματία έσωσε τη ζωή του Ρακόβσκυ ενώ ρίχνουν φώς σε πολλές περιπτώσεις ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας εκείνη την εποχή.