ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

OBSERVATIONS ON THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF NORTH SPORADES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π | Παπασταματίου Ι Ν | Μαρίνος Γεώργιος | Παπασταματίου Ι.
  5. 1938
  6. 45-49
    • The conclusions of geological observations and a collection of petrological materials of north Sporades are announced.
    • Ανακοινώνονται τα πορίσματα γεωλογικών παρατηρήσεων και συλλογής πετρολογικού υλικού, των βορείων Σποράδων.