ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

THE DEATH ANNOUNCEMENT OF A FOREIGN MEMBER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1950
  6. 448-449
    • The death announcement of foreign member Adolph Vilelm and a short biography.
    • Αγγελία θανάτου του ξένου εταίρου Αδόλφου Βίλελμ και σύντομο βιογραφικό του σημείωμα.