ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1948
  6. 281-283
    • The book of mr. F. Koukoules under the title "Byzantines life and civilization" is presented.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Φαίδωνα Κουκουλέ με τίτλο "Βυζαντινών βίος και πολιτισμός".