ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

THE GREEK DEBT TO THE MODER HUMANITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 11-22
    • Speech of the new president mr. Pallantios for the year 1983. Anxiety, surprise and question about the march of humanity on a way without humanism and sense of the brauty is expressed. In his opinion, traditional greek moral values could help the reeling humanity to find its way to the eternal ethical values.
    • Ομιλία του αναλαμβάνοντος προέδρου κ. Παλλάντιου για το έτος 1983. Διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες για την πορεία της ανθρωπότητος σε έναν δρόμο χωρίς πνεύμα, ουμανισμό, αίσθηση του ωραίου. Τονίζεται η υποχρέωση του ελληνισμού για την μεγάλη παράδοση στις ηθικές αξίες να βοηθήσει την παραπαίουσα ανθρωπότητα να βρεί τον δρόμο της προς τις αιώνιες ηθικές αξίες.