ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΝΗΣ

A COMPARATIVE STUDY ON THE LOCAL STIMULATING ENERGY OF VARIOUS PREPARATIONS OF QUININE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Ioakimoglou George | Κλεισιούνης Νικόλαος | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1934
  6. 127-130
    • For the therapy of malaria in Greece, intramuscular injections are being used at a high level containing various salts of quinine. This application many times results in the formation of edema. Because of this, studies of local stimulating energy were made on pigs skin.
    • Για την θεραπεία της ελονοσίας στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη χρήση των ενδομυϊκών ενέσεων διαφόρων αλάτων της κινήνης, της οποίας η εφαρμογή πολλές φορές έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό απονημάτων κλπ. Εξαιτίας αυτού μελετήθηκαν οι τοπικές ερεθιστικές της ενέργειες πάνω σε δέρμα χοίρου.